Thursday, December 4, 2014

Full Member of the Malaysia Psychological Association (PSIMA)

Hiro Koo is an ordinary/full member of the Malaysia Psychological Association (Persatuan Psikologi Malaysia).


Membership Certificate

Membership Certificate till 2023


Ahli Biasa / Ordinary Member / Full Member : Mempunyai latihan dan pengalaman dalam bidang psikologi atau siswazah universiti dalam bidang psikologi, psikologi perubatan, psikologi pendidikan atau lain-lain bidang yang sebahagian besar kursus –kursus psikologi dan telah bekerja sepenuh masa dalam bidang tersebut sepenuh masa selama 2 tahun ATAU seorang siswazah selain daripada bidang-bidang tersebut dan telah bekerja selama 4 tahun sepenuh masa dalam bidang psikologi; atau lainlain IPTA/IPTS dan telah bekerja dalam bidang psikologi selama 6 tahun.

No comments:

Post a Comment